Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία, περικλείει πρωτίστως μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στην πρακτική της ψυχοθεραπείας, η οποία επιβεβαιώνει τη σημασία μιας ενιαίας προσέγγισης των ατόμων.

Έτσι, μια μεγάλη έμφαση είναι στο να ανταποκριθούν κατάλληλα και αποτελεσματικά με το πρόσωπο στο συναισθηματική, πνευματική, νοητική, τη συμπεριφορά και τα φυσιολογικά επίπεδα