Πρωτοσέλιδο Ψυχολογική/ψυχιατρική αξιολόγηση επαγγελματιών που εργάζονται με ομάδες ανθρώπων. Αμέλια και κίνδυνοι !