Ενημέρωση Τώρα Εορτές, άτομα τρίτης ηλικίας και μοναξιά .