Ενημέρωση Τώρα – Πως τα οικονομικά προβλήματα προκαλούν και ψυχολογικά προβλήματα.