Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για να συνεχίσει κάποιος τη ψυχοθεραπεία εάν δεν το επιθυμεί.