Αρχικά οι συναντήσεις είναι μία φορά την εβδομάδα. Όταν όμως οριστούν οι σωστοί μηχανισμοί αντιμετώπισης και το άτομο και ο ειδικός νιώθουν αρκετά άνετα οι συναντήσεις μπορούν να γίνονται και σε πιο αραιό χρονικό διάστημα. Αυτός είναι και ο στόχος της θεραπείας αφού σκοπός είναι να ενδυναμωθεί το άτομο σε βαθμό που να μη χρειάζεται πλέον ψυχοθεραπεία.