Εάν το επιθυμεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, τότε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης μπορεί να παρευρεθεί και άλλο άτομο – το οποίο έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος. Όταν όμως ξεκινήσει η πορεία της θεραπείας είναι προτιμητέο το ενδιαφερόμενο άτομο να συναντιέται μόνο του με το ψυχοθεραπευτή κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Αυτό βοηθά στο να κτιστεί ορθά η θεραπευτική σχέση και στο να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εκφράζεται ελεύθερα και χωρίς αναστολές.