Κατ’ αρχάς η συνάντηση πρέπει να οριστεί από το γονέα/κηδεμόνα του ανηλίκου, δίνοντας έτσι τη συγκατάθεση του στο ψυχοθεραπευτή. Μετέπειτα αναλόγως της ηλικίας του παιδιού διαμορφώνονται οι συναντήσεις. Εάν το παιδί είναι πολύ μικρό σε ηλικία η πρώτη συνάντηση γίνεται με τους γονείς και εάν είναι εφικτό, μπορεί να δοθούν συμβουλές για να βοηθηθεί το παιδί μέσω των γονιών χωρίς να χρειάζεται να παρευρεθεί το ίδιο το παιδί σε συνάντηση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε γίνεται και συνάντηση με το ίδιο το παιδί.

Εάν το παιδί είναι μεγαλύτερο τότε ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να παρευρεθεί στην πρώτη συνάντηση τουλάχιστον για το πρώτο μέρος της συνάντησης για να συλλεχθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες από τον ειδικό.